FERMATA
2020

O PAVIMENTU
NA MÍSTĚ SAMÉM

cesty Itálií - poznání, motivace, témata

Slušný host
rekonstrukce
a ochrana památek

úloha architekta, definovaná Pavlem Janákem

Změnilo se
perspektiva
pro modul výtvarných disciplín

perspektiva, zobrazování, veškerá geometrie
– ratio i emoce nejen pro architekta

DVOJÍ VSTUP DO JEDNÉ ŘEKY
s tím i mnoho společného

začalo to rokem 1970 a znovu o sedm let později

DOSUD VŽDY NA LATIFUNDIÍCH
prostor pro geometrii

od samotného počátku se odlišoval pouze destinací, nikoliv posláním
DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020