VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE

FERMATA 2020
zastavení v proudu času výuky disciplín

v programu architektonická tvorba
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE I II III IV
APLIKOVANÁ GEODEZIE
REKONSTRUKCE A OCHRANA PAMÁTEK

v programu výtvarná umění
PERSPEKTIVA

V rámci uvedených disciplín byla od studentů v průběhu celé výuky získávána průběžná zpětná vazba. Stala se cennou komunikací mezi přednášejícím a jimi samotnými. Její výsledky jsou pečlivě archivovány a nejlepší z nich jsou adjustovány, popsány a prezentovány v trvalé expozici, která již zcela zaplnila stěny detašovaných výukových prostor VŠUP v Praze – Karlíně.

Tím však jejich úloha nekončí - stávají se „učební pomůckou“. Další generace studentů motivují ke stejně hodnotným výsledkům. Vedle konstruovaných nebo volně kreslených výstupů včetně modelů vytváří i eseje prostor pro vyjádření nových přístupů k daným tématům,
pro vyjádření názoru nebo snahu o dokument, doprovázený obrazovým nebo vlastním kresebným fondem.

Tyto výstupy nejsou jedinou formou této komunikace. Z celé řady exkurzí naší zemí i zahraničím včetně vzdálených oblastí vznikly kresebné záznamy IN SITU nejrůznějšího zaměření. Řada z nich je komponována do vytvořených scénářů, mnohé nesou charakter rychlého záznamu včetně písemného popisu základních údajů.

Iniciativa se odráží i v bohaté fotodokumentaci, která byla ve vybraných případech doplněna texty a kresebnými materiály. Vznikly desítky hodin videozáznamů, jejichž úzký výběr byl editován, ozvučen a v rámci grantového projektu částečně remasterován.

Mnohé práce jsou ještě svěžím studentským dílem dnes již výrazných osobností. Některé z nich dnes zastávají pedagogická místa nejen
na naší Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Veškeré obrazové přílohy jsou uváděny anonymně – mnohé z nich byly signovány na zadní straně, mnohé ani tam. Pouze v některých
je vlastnoruční kaligrafický podpis součástí prezentace a tam je i ponechán.

Nezbývá než poděkovat za Váš zájem o tuto práci. Snaží se uchovat ve struktuře UMPRUM specifický materiál, který zde v tuto chvíli vzniká více než čtyřicet let, na přelomu dvou tisíciletí, napříč všemi ateliéry naší ALMA MATER.

Doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček

V Praze 11.2020

NÁVOD PRO POUŽITÍ FERMATY 2020

Celý grantový projekt je zpracován formou offline webového rozhraní. Toto rozhraní používáme, kvůli velikosti a množství souborů a jejich obsahu.

Pro prohlížení grantu si spusťte, soubor „FERMATA 2020“. Ten se Vám otevře ve webovém prohlížeči. Pro prohlížení tím pádem fungují a platí všechny zvyklosti a pravidla jako pro běžné internetové stánky.

V rámci celého webu se může přibližovat a oddalovat obsah za pomocí klávesových zkratek „ctrl +“, „ctrl -„ nebo pomocí „ctrl a scrolováním kolečkem u myši“.

Veškeré obrazové dokumentace si můžete prohlídnout v plné velikosti, pokud na příloze zmáčknete pravé tlačítko myši a v nabídce zvolíte „Otevřít obrázek v nové kartě“.

Rychlost načítání a zobrazování obsahu je limitována schopností číst data z USB disku. Pro zrychlení čtení můžete veškerý obsah nakopírovat na svůj pevný disk.

Videa a jejich přehrávání v rámci „offline“ webu jsou závislá na vašem počítači a jaký prohlížeč videí používáte. Všechny videa jsou
ve standardizovaném formátu .mp4 .

DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020