Soubor témat, odpřednášených pouze částečně nebo vůbec. S ohledem na uzavření škol v jarních měsících letního semestru akademického roku 2019 – 2020 musel studenty oslovit v alternativní podobě.

Optimismus sdělování v době nouze 2020

Situace, která se zprvu jevila jako bezvýchodná, přinesla velkou zkušenost. Posílila mezi studenty přátelství, pocit jejich zodpovědnosti i vztah ke škole samotné.

Výuka pro první ročník byla přerušena před koncem jednoho z témat, u druhého ročníku tomu bylo právě naopak. Přesto se celkem snadno zvolila forma návaznosti ON LINE výuky na poslední přednášky.

Celkem neomezený čas pro vytváření jednotlivých příloh místo mluveného slova a přímé kresby na tabuli ve vymezených devadesáti minutách umožnil naopak bohatší demonstraci souvislostí s architekturou, vše doplňováno texty a popisy. Naštěstí bylo možno formáty A3 kvalitně scanovat a zasílat je na mailové adresy studentů, odkud přicházela jejich zpětná vazba.

Ihned po částečném otevření školy nastaly přímé konzultace nad zasílanými materiály, které zůstaly studentům k dispozici v podobě jejich tisku nebo stažení na PC.

Myšlenka doplnit je na scriptum celého obsahu akreditované výuky přišla z několika stran a může být budoucností příštího akademického roku.

DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020