Jako grantový projekt FERMATA - AGS UMPRUM 2020
zpracovali řešitelé:

Bohumil Chalupníček
David Fořt

Na plnění grantového projektu FERMATA se dále podíleli v abecedním pořádku příjmení:

Jiřina Bartáková

sekretářka kateder UMPRUM, Dosud vždy zabezpečila náročnou agendu všech výjezdů s administrativními výkony v přípravě i během jejich trvání. Odvedená kvalita této práce představuje nedílnou součást úspěšnosti těchto exkurzí. K této své profesní práci se stala autorkou řady fotografií. Vedle kvalitního dokumentu všech navštívených objektů i areálů zachytila ve svých fotoreportážích tvůrčí prostředí a celkovou atmosféru studia IN SITU. I tyto snímky budou neocenitelným archivním materiálem. Moc bych si přál, aby budoucnost toto vše ocenila,
aby si uvědomila pro nás ještě zcela pochopitelné a nadšeně realizované přesahy přes vymezenou smluvní hranici s ALMA MATER..

Peter Fabo

MgA. - na žádost doprovodných pedagogů výtvarných disciplín se stal autorem fotografií modelů nerozvinutelných ploch, vytvořených
v ateliéru sochařské průpravy UMPRUM v návaznosti na teorii z přednášek Deskriptivní geometrie IV, Fotogenická, však ve svém původním stavu pomíjivá sochařská hlína dává v Peterových zobrazeních vyniknout principům i kompozicím jednotlivých objektů. „Peter Fabo je umělcem, který má silné výtvarné zázemí v médiu fotografie, a ačkoliv se ho nezřekl, rozvíjení vizuálního přemýšlení ho dovedlo k novým postupům malby, objektu a instalace“.

Gabriel Dvořák

BcA, fotograf, působící v Brně. Svoji tvůrčí fotografickou tvorbu dosud věnoval módnímu návrhářství a všem druhům výtvarného umění i světu hudby. Výsledky prezentuje na výstavách, přebírají je tištěná periodika i knižní tituly. V řešení předkládaného grantového projektu především vyznívá jeho talent a um v zobrazování architektury. Fotografie dokládají pochopení myšlenky jejího tvůrce s uchopením ve vlastní interpretaci. Byly to právě Gabrielovy kompozice, které podtrhly jedinečnost řešení Archeologického parku v Pavlově. Ve svých velkorysých formátech zaujaly na všech expozicích – u nás i ve světě. Ocitly se i v zajímavém, nevšedním partnerství s malířskou tvorbou samotného projektanta, vracejícího se svobodným výtvarným projevem ke své architektuře v mnoha emotivních přístupech.

Autorem leteckého snímku - foto Jungman

IT VŠUP

S díkem za veškeré konzultace ve vztahu vytvořeného souboru vůči IT UMPRUM.

Rudolf Kovář

Byl kameramanem většiny videozáznamů, které byly dosud vytvářeny na exkurzích disciplín Deskriptivní geometrie a perspektiva v České republice, Slovenské republice a v Itálii. Všechny nasnímané materiály byly zpracovávány – editovány, okomentovány, ozvučeny a vybaveny texty a doprovodnými zobrazeními – to vše jsme společně řešili v mnoha hodinách v jeho studiu VIKOR. Jako režisér a kameraman v jediné osobě se stává autorem mnoha záznamů z oficiálních politických, odborných a společenských akcí, ze kterých vytváří reportáže
pro tyto subjekty nebo televizní společnosti. Stejné činnosti se věnuje i v soukromém sektoru.

Petr Krejzek

Byl již několikrát konzultantem těchto projektů včetně rozsáhlé spolupráce na rozsáhlém knižním titulu. Docent MgA, absolvent atelieru malby UMPRUM - v současnosti vedoucí Ateliéru grafického designu Katedry grafiky. Před rokem 2000 zakládá s Klárou Kvízovou studio REDESIGN. které se věnuje užité grafice z oblasti corporate identity, infosystémů, výročních zpráv, knižních úprav, plakátů, časopisů, webového designu
a hudebních nosičů. Účastnil se domácích a zahraničních výstav grafického designu a obdržel několik ocenění za knižní a časopiseckou tvorbu, práce studia ReDesign byly publikovány ve významných zahraničních publikacích oboru.

Václav Lehečka

Maple - webdesign, IT výkony při kompletaci souborů.

Ivan Prokop

Autor fotografií Homage a „zrcadelný obraz“ a „Dosud vždy na latifundiích“ Zabývá se především hudební a divadelní fotografií, spolupracuje také s významnými festivaly, v Šumperku například s Blues Alive. V současné době se kromě fotografie, výtvarných návrhů a realizace tiskovin, zabývá také produkcí audiovizuálních nosičů, knih, výstav, koncertů a festivalů. Mimo ČR vystavuje v Chicagu, v Tournai, v Berlíně, autorsky
se podílel na vydání několika knih, organizuje výstavy v Kavárně a galerii Café Kampus.

Alena Rozkovcová

Byla stejně jako u jiných akcí hlavní „výkonnou silou“ kanceláře X COPY. v IT výkonech DTP studia, tentokrát pro grant AGS UMPRUM
– FERMATA. Její znalosti v především grafických postupech v práci s kresebným, konstruovaným rýsovaným nebo volným malířským materiálem pozitivně zhodnotily úroveň celé obsáhlé prezentace, jak tomu bylo u souborů z exkurzí do Itálie, geometrie stavby Rudolfina
a řady dalších. Nelze než se z mé strany těšit na další spolupráci v dalších tématech.

Kamila Stehlíková

Pracuje v PR oddělení VŠUP. Z tohoto titulu jsme na produkci řady akcí spolupracovali a najdete ji v mnoha fotografiích z inaugurací výstav nebo z akademických obřadů. Z perfektně evidovaných materiálů mi poskytla potřebné fotodokumentace na vysoké profesionální úrovni, kterou zajistili jí vybraní dodavatelé.

Alena Šarounová

Byla iniciátorkou summitu Homage a Gaspard Monge. Profesorka PhDr. Alena Šarounová CSc. působí na Karlově univerzitě – Matematicko-fyzikální fakultě, Univerzity Karlovy, na pracovišti didaktiky matematiky v Praze Karlíně. Za dobu své pedagogické činnosti absolvovala
její studium řada matematiků – deskriptivářů, vyučujících na řadě středních a především vysokých škol. Vedle své pedagogické práce intenzivně publikuje. Je autorkou řady svých titulů nebo se na řadě z nich autorsky podílí.

Autorem leteckého snímku Archeoparku Pavlov - foto Jungman

Autorem panoramatických fotografií Gruzie a dalších - BCH

DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020