Někdy je třeba „položit důkazy na stůl“. Přesvědčit, že na rozdíl od vidění je pro vytvoření perspektivního obrazu lidské oko reflektorem, vysílajícím paprsky na vše, co je v prostoru. Průnik paprsků již stačí pouze „sejmout“ z transparentní roviny, kterou pronikají nebo na ni dopadají. Přesvědčit, že stejného výsledku lze dosáhnout i jinak, bez náročných prostorových modelů.

Změnilo se - perspektiva pro modul výtvarných disciplín

Disciplína Perspektiva, přednášená dříve klasickými přednáškami ve dvou semestrech akademického roku se stala výběrovým předmětem se stejným rozsahem hodin.

Jejím posláním je prohloubení znalostí perspektivních principů získaných během předcházející „modulové“ výuky. Optimální forma se doposud hledá s ohledem na chybějící základy elementárních principů.

Jeden z probíhajících cyklů včetně realizovaného workshopu architektonické kresby je předmětem uvedeného zpracovaného souboru. Pedagogické vedení společně s MgA. et MgA. Peterem Smetáčkem.

DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020