Pocta osobnostem, národním kulturám, prostorovým jevům. Vyjádřena uspořádáním summitu, zobrazováním odkazu i násobením harmonie.

HOMMAGE a ...

„Podoba pocty“ vyplynula především z tvůrčích procesů nejrůznějších forem.

Pod jménem a reliéfem Gasparda Monge jednala a vyměňovala si zkušenosti řada významných pedagogů deskriptivní geometrie. Sešli se
z iniciativy Matematicko fyzikální fakulty Karlovy univerzity a hostilo je akademické prostředí UMPRUM – v Praze Karlíně.

Další formou se stal výběr témat studentů pro své prezentace u zkoušek. Zobrazili svůj vztah k dávnému stavebnímu dědictví země,
kterou společně navštívil jeden z ateliérů Katedry architektury.

Zcela definovatelný, přesto „záhadný“ svět za zrcadlem se objevuje v řadě studentských kreseb. V tomto případě předvádí skutečnou prostorovou hru komponovaného fotografického obrazu.

Hommage a Gaspard Monge
Hommage a Leon Battista Alberti
Hommage a Andrea Palladio
Hommage a Guarino Guarini
Hommage a Gruzie
Hommage a zrcadlo a jeho obraz
Rodinná anamnéza

DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020